Det här inlägget bygger på en artikel som jag läste i Expressen i somras, men jag känner att jag ändå vill ta upp den. Vill du läsa artikeln i sin helhet så finns den på https://www.expressen.se/nyheter/qs/domstolen-om-kvinnans-dod-hon-var-med-pa-det/.

 123 slag och hjärnskador från kvävning, men ändå anses inte mannen skyldig till hennes död då hon, enligt domstolen, hade gett sitt samtycke till att bli slagen medan de hade sex.

Det skriver Expressen i en artikelserie som de gjort av domar i mål som har med våld mot kvinnor att göra. 123 slag och kvävd på grund av hjärnskador. Tror verkligen domstolen att det var den typen av sex som kvinnan tackade ja till och varför är de så måna om att hålla männen om ryggen så fort kvinnor frångår den norm som samhället byggt till dem? Ska kvinnor vara på ett visst sätt i sängen för att få rätt inför domstolen och om vi vill utforska vår sexualitet, precis som männen vill ibland, är vi då att betrakta som lovligt byte? Så lovliga att vi får räkna med att sätta livet till?

Jag har under åren ofta träffat tjejer och ibland även killar som utsatts för sexuellt våld, men som inte vågar anmäla det eftersom de till en början varit med på det. Jag har också märkt att vi är måna om att tala om för våra ungdomar hur man ska skydda sig, hur man ska uppföra sig och också underförstått hur en ”fin” flicka ska uppföra sig. Det finns också någon snedvriden syn på kvinnor där det underförstått framgår hur ”fina” flickor ska vara. Jämställdheten i all ära, men den gäller bara så länge inte tjejen råkar ut för något på grund av sitt sätt eller sin stil för det är då trångsyntheten och skulden i mångt och mycket hamnar på offret istället för den skyldige. Är hon för utmanande då är hon en slampa. Har hon druckit, då utsatte hon sig själv för faran. Ville hon testa något nytt, då blir hon återigen ifrågasatt.

När jag berättar för unga tjejer att det är deras kroppar och att de har rätt att njuta av dem och utforska dem så tycker de nästan att jag är lite äcklig. Man ska inte prata om njutning, man ska prata om pekpinnar så flickor får lära sig vad som är korrekt i sovrummet. Här hjälper verkligen lagen till att hålla dem på mattan också genom sina snedvridna domar som i det här fallet. Hon hade gått med på hårdare sex och då får man anse 123 slag och kvävning som leder till döden som normalt tydligen.

 ”Hans uppgift att kvinnan samtyckt till våldsutövningen får därför godtas.” Så skriver Hovrätten för Övre Norrland och dömde honom till fyra månaders fängelse. Dödsorsaken var sannolikt hjärnskador som orsakats av syrebrist som hon fått av våld och strypgrepp framgår det i domen. Hon hade 123 slag på kroppen, men eftersom de enligt domen tidigare haft bdsm-sex så ansågs mannens ansvar för hennes död vara betydligt mindre allvarlig. Vem som intygade vad paret tidigare gjort i sovrummet är också en gåta eftersom den enda som kunnat intyga det är mannen själv då kvinnan gick bort efter att ha legat medvetslös i fyra dagar efter den misshandel hon utsattes för. Även innan den nya samtyckeslagen kom så hade vi en lagstiftning som sa att det var brottsligt att slå ihjäl sin partner vid sex, men ändå väljer domstolarna i flera fall att fria gärningsmannen eller ge lindrigare straff i liknande fall. Varför? Är en kvinnas liv inget värt bara för hon vill utforska sin kropp eller för att hon kanske vill krydda sexlivet? Eller har vi fortfarande kvar föreställningen om att en upphetsad man inte kan hållas till svars för sina handlingar eftersom lusten tar över förståndet? Ingen skulle frivilligt gå med på att bli slagen med 123 slag och kvävd till döds och även om det från början var frivilligt, så borde väl mannen rimligtvis ha haft ett ansvar för att det inte gick överstyr? Sättet att se på kvinnors sexualitet är skrämmande och det är kanske dags att även domarna ses över så de överensstämmer med den jämställdhet som vi i Sverige är så stolta över?