Pappor som döms för sexköp ska anmälas till socialen. Det tycker i alla fall tre socialdemokratiska politiker i en debattartikel för Expressen.

Jag utgår ifrån att de även tycker att kvinnor ska anmälas till socialtjänsten om de döms för sexköp, med de fallen är förmodligen så försvinnande få att de inte ens nämns i kvinnornas artikel. De menar att männen gjort ett aktivt val att utöva makt och köpa utsatta kvinnors kroppar, därför bör det också göras en orosanmälan till socialtjänsten. Som det ser ut idag är rutinerna för en orosanmälan olika från olika kommuner. Kanske vore det då bra om man fick till en gemensam rutin där alla sexköpande föräldrar anmäls till socialtjänsten så man får titta på deras föräldraförmåga.

1999 kom den nya lagen om sexköp. Den blev rätt uppmärksammad runt om i världen då vi kriminaliserade att köpa sex, men inte att sälja. Idag har några fler länder följt efter och skapat liknande lagar. Att kriminalisera försäljning av sex är i de allra flesta fall en dubbel bestraffning av offret. Inte nog med att hon tvingas sälja sin kropp, ofta mot sin vilja, utan det är dessutom hon som straffas för det i många andra länder. Sverige gick lite efter teorin att finns det ingen efterfrågan så finns det ingen tillgång. Tyvärr så finns det bägge och. Svenska män skiter högtidligen i om det är olagligt att köpa sex och därmed fortsätter handeln.

Straffen är lindriga för sexköpare. Oftast landar det på böter och oftast så kommer det inte ens upp i domstol eftersom de flesta erkänner och godkänner ett strafföreläggande. Nu vill alltså de tre socialdemokratiska politikerna att det ska ske en automatisk orosanmälan till socialtjänsten då en man döms för sexköp. Jag tycker faktiskt att det är konstigt att så inte sker redan idag. Ett sexköp är så mycket mer än bara ett samlag i mina ögon. Det är ett grovt utnyttjande av en annan människa och det är ytterst få prostituerade som är jämlikar med sina kunder så det blir en ren affärsmässig uppgörelse på bådas lika villkor.

Efter att Paolo Roberto gav sexköparen ett ansikte i våras så började man från regeringens håll att fundera på en straffskärpning. Man ser nu över möjligheterna att döma till fängelse istället för att nästan slentrianmässigt ge torskarna en böteslapp med sig hem efter att de råkat bli påkomna. Av den anledningen anser de tre politikerna också att man kan stärka barns rättigheter, stöd och skydd genom en orosanmälan till socialtjänsten om pappan fälls för sexköp. Ja, varför inte? I många fall rör det sig om unga kvinnor. Många har inte fyllt arton och även om de får ha sex i lagens mening så är de fortfarande barn. Kan man som man utnyttja de här tjejernas kroppar, utan minsta tanke på något annat än sin egen njutning så kanske det också bör göras en orosanmälan. De allra flesta utnyttjar förmodligen inte sina egna barn hemma, men har man inga moraliska tabun för att utnyttja andra så kanske man behöver se över hur deras föräldraskap i stort fungerar.

Ett sexköp är inte bara ett tillfälle för en upphetsad man att få utlösning. Då finns det andra sätt för män att lösa den biten. Det handlar om makten att köpa och äga en annan människa för en stund. Att få göra precis vad man vill med personens kropp, utan att behöva ta någon hänsyn till den andres önskan eller vilja. En betald våldtäkt. Kan man så totalt bortse från all medmänsklighet i den stunden så kanske det finns andra tillfällen i de här männens liv då de inte heller har förmågan att tänka empatiskt eller nyanserat.

 

 

Debattartikeln finns att läsa på:

https://www.expressen.se/debatt/pappor-som-koper-sex-ska-anmalas-till-socialtjansten/?fbclid=IwAR0d2lzQ0sUZrBkj3ulfDh52e9-xRcHQwkQV5ti5Ht2T_jmIbsz69zvOu0U