Är det likställt med mord eller dråp att hjälpa någon att ta sitt liv eller ska vi själva äga rätten att få avsluta våra liv när vi själva vill?

Det var i veckan som en man med ALS fick hjälp av en läkare att avsluta sitt liv. Mannen tog själv den dödliga dosen, men läkaren assisterade honom med läkemedlet. Allt enligt mannens egen önskan. Han hade redan tidigare haft en inplanerad resa till dödskliniken i Schweiz, men pandemin satte stopp för den. Han ville verkligen dö från sitt lidande och nu fick han också möjligheten tack vare den här läkaren som riskerar både fängelse och att bli av med sin läkarlegitimation.

Frivillig dödshjälp är en mänsklig rättighet, skriver representanter från bland annat trossamfund, läkarkåren, jurister med mera i en debattartikel i Dagens Nyheter. (Se länk längst ner i inlägget.) Samtidigt får den här debatten mig att undra om vi inte redan tillämpat, om inte aktiv dödshjälp så i alla fall indirekt dödshjälp, mot de äldre som smittats av Corona på äldreboenden runt om i landet under våren. Där man satt in palliativ vård utan att ens träffat patienten eller hens anhöriga och där läkemedlen snarare försvårat symptomen och lett till andnöd och en oundviklig död. Där man aktivt valt att inte ge mediciner och syrgas för att försöka rädda den gamla, utan snarare tagit för givet att är man gammal och smittats så ska man också dö. Det här handlar om människor som kanske inte ens ville dö och som genom de läkemedel de fick och sjukdomen de hade också fick en mycket utdragen och smärtsam död.

I Sverige är det inte olagligt att ta sitt liv eller att hjälpa någon att ta sitt liv. I den ALS-sjuke mannens fall så har han själv intagit det dödliga medlet, men det medicinerna han tog för att dö har ju serverats av läkaren. Är det mord eller en barmhärtig gärning där man uppfyller en mycket sjuk mans sista önskan? En man som inom kort annars hade kommit att kvävas till döds på grund av sin sjukdom.

I flera andra länder har man tagit steg mot att tillåta aktiv dödshjälp, medan man här i Sverige vill strama åt reglerna ytterligare genom att kriminalisera även att hjälpa någon att begå självmord. Utredningsförslaget som finns för en eventuellt ny lag gäller att det ska bli förbjudet att hetsa, uppmana eller på annat sätt utöva psykisk påverkan för att någon ska ta sitt liv. Det är naturligtvis helt rätt anser jag, men de har också lagt till ”eller på annat sätt hjälpa någon att begå självmord”.

Är det verkligen statens uppgift att hålla alla människor vid liv, även de som inte vill? De som likt den ALS-sjuke mannen har obotliga sjukdomar som de lider otroligt av? Debattörerna fortsätter i sin artikel att jämföra med andra länder och hur de hanterat frågan om dödshjälp. I Tyskland, skriver de, har medborgaren en grundlagsskyddad rättighet att ta sitt liv. Det innebär också att man har rätt att få hjälp att ta sitt liv. I Kanada har man rätt till dödshjälp om man har en obotlig sjukdom som orsakar outhärdligt lidande. Det finns fler länder runt om i världen där man faktiskt får hjälp att dö om man lider av en obotlig sjukdom som orsakar extremt lidande.

I Sverige krävs det däremot att man är så pass frisk så man själv kan utföra handlingen som leder till döden. Är man till exempel helt förlamad och inte själv kan föra tabletter eller vätskan med det dödande medlet till munnen så kommer den som hjälper till att dömas till dråp eller mord. Även om det är personens högst egna önskan om att få ta medlet och somna in för alltid.

Naturligtvis måste det finnas klara regler kring aktiv dödshjälp för att utesluta att personer känner sig tvingade att välja döden i rädsla för att bli en börda för sina anhöriga eller vården, men rätten till om man vill leva eller inte måste jag som enskild individ ändå får bestämma över. Åtminstone i de fall då det enda alternativet är att gå en långsamt utdragen och plågsam död till mötes.

 

 

https://www.dn.se/debatt/frivillig-dodshjalp-ar-en-mansklig-rattighet/?fbclid=IwAR2EJLAMPx8GbZawEjtBHTmksy_Qq3OcjMrR2i1IDtuvCy5rhvbeGrTYPBI