Antalet anmälda våldtäkter fortsätter att öka, skriver Expressen i en artikel från den 10 september i år. Bara i Stockholm anmäls sex våldtäkter om dagen, men hur många utreds och hur många får en fällande dom?

Eller är det så att antalet våldtäkter inte alls ökat så drastiskt, utan det istället är vanligare att man anmäler nu? En del röster vill ha det till det, men samtidigt så har de också väldigt lite underlag för sina teorier.

Under första halvåret i år har 1 060 våldtäkter anmälts bara i Stockholms polisregion, som även innefattar Gotland. Frågan är däremot om polisens resurser för att utreda de här brotten har ökat i samma omfattning. Jag minns inte om det var Kalla fakta eller Uppdrag granskning som gjorde ett reportage om hur anmälningar om våldtäkter blev liggande på hög, men även att de inte utreddes på bästa möjliga sätt. Jag känner igen det från mitt jobb där jag träffar på kvinnor som utsatts för olika sexualbrott och gjort en anmälan. Till en början gör man ofta så mycket man kan från polisens sida. Det hålls förhör med kvinnan, man genomför tekniska undersökningar om det finns något sådant att gå på, prover skickas på analys och sen är det tyvärr ofta stopp. Otaliga kvinnor har fått svaret att det kommit in grövre brott som måste utredas först när de vänt sig till polisen för att höra hur det går med förundersökningen. Det kanske det har också, men är inte våldtäkt ett grovt brott och kommer det verkligen in så pass många fler grövre brott så att alla poliser måste jobba med just dessa och bortprioritera våldtäktsbrotten? Så kan det mycket väl vara, men nu har vi haft de här problemen under så pass lång tid att det är dags att ta tag i dem på allvar. Det räcker inte med att politiker sitter och lovar ökade resurser eller att polisen lovar att prioritera våldtäktsfall. Allt det här måste omsättas i praktiken också. Det här är absolut inte den enskilde polisens fel, det här är en lednings- och resursfråga anser jag.

Flera politiker pratar också om hårdare straff. Kanske kan hjälpa, men personligen tror jag att det behövs resurser för att få fler fall till domstol. Det finns utrymme i lagen redan idag att döma till hårdare straff, men vad hjälper det när det ändå är så få anmälningar som går vidare till domstol? En del brottsoffer som jag pratar med vill inte göra någon anmälan för de tror ändå inte att det kommer att leda någonstans. Det är ingen mening med, säger de och väger det mot det personliga lidandet som de redan upplever, kontra det som en förundersökning skulle leda till då de inte litar på att det kommer bli någon rättegång ändå. Samtidigt så sänder det här signaler till våldtäktsmännen. De vet att risken att bli straffad för en våldtäkt är tämligen liten så varför skulle det vara avskräckande med hårdare straff när sannolikheten att hamna i domstol ändå är så liten?

Även stödet i övrigt till våldtäktsoffren måste bli bättre och framför allt jämnare. En del utsatta får riktigt bra stöd, medan andra inte får något alls. För varje kvinna som berättar om att hon inte behandlats väl av vård eller rättsväsende så finns det också andra som hör hennes berättelser och som kanske inte själva vågar eller ser någon mening med att anmäla brott om de själva blir utsatta. Det borde ju rimligtvis ligga i samhällets intresse att lagföra alla som utför brott och ska vi nå dit måste stödet till de utsatta bli bättre så de orkar och vågar vara med om en förundersökning, samtidigt som det också måste ske en förändring så fler fall prövas i domstol.