Eftersom regeringen nu och tidigare regeringar inte hängt med i utvecklingen gällande våld i relation tänkte jag ge dem några förslag här. Det är långt ifrån alla åtgärder som behövs, men det skulle vara en början.

Eftersom det är en övervägande del kvinnor som utsätts för våld i relation så kommer jag för enkelhetens skull kalla offret för hon och gärningspersonen för han. Därmed inte sagt att kvinnor kan vara förövare eller att män kan vara utsatta för våld i relation.

  1. Se barnen som brottsoffer och därmed målsäganden. Många barn lever i familjer där man tvingas uppleva våld. Antingen genom att man själv blir slagen, eller att man ser sin ena förälder misshandla den andra. Ett av fem barn har vid något tillfälle sett sin förälder bli slagen. Ett av tio barn upplever det regelbundet. Det här får allvarliga konsekvenser för barnen och därför bör gärningsmannen stå till svars för att de utsätter barnen för att behöva befinna sig i en miljö där de tvingas uppleva våld. Hemmet ska vara en trygg plats, men för dessa barn blir hemmet det motsatta. Trots det så går gärningsmannen ostraffad idag så länge han inte fysiskt gett sig på barnen.

 

  1. Skydda de utsatta, inklusive barnen. Som det ser ut idag så är det kvinnor och barn som tvingas fly hemmen. Ibland är hoten mot dem så pass illa att de även tvingas gömma sig på hemlig ort och skaffa skyddade personuppgifter. För det första så är både den utsatte och barnen i de allra flesta fall starkt traumatiserade av det de upplevt i hemmet. Det hem som egentligen skulle ha erbjudit trygghet och gemenskap, men som nu istället blivit den farligaste platsen att befinna sig på för dem. Det samhället då erbjuder dem är ett liv på flykt, medan den som är orsaken till deras flykt kan bo kvar i det gemensamma hemmet och röra sig fritt i samhället. Ofta får det stora ekonomiska konsekvenser för den utsatte också. Logiskt sett borde det vara den som utgör ett hot vars liv ska begränsas, inte hans offer. Dessutom är det viktigt för offren att få ha kvar så mycket av sin vardag som möjligt. Att barnen har kvar sina vänner, samma skola, fritidsaktiviteter med mera. Även för den utsatta kvinnan kan det vara viktigt att få ha kvar sitt sociala nätverk, sitt jobb och sitt hem. Mannen har i de fall han utsatt sin familj gjort ett val att skapa ett otryggt hem för dem och borde därmed också automatiskt avvisas därifrån. Förslag på hur man sedan håller honom borta från platsen återkommer jag till.

Fler åtgärdsförslag kommer imorgon och på lördag.