Är bristen på vård till de äldre som insjuknar i covid-19 att likna vid rysk roulett och spelar man med de äldres liv som insats? Eller skulle man till och med kunna gå så långt och säga att de äldre blir utsatta för ett kollektivt statligt massmord? Eller är det som professor Gustafsson säger, att de gamla faktiskt avlivas?

Sedan pandemin startade har man kunnat läsa om att äldreomsorgen inte har den skyddsutrustning som krävs i vården av smittade patienter, eller för att förebygga smitta. Vi har också fått läsa om hur äldre insjuknade människor nekats syrgas och respiratorvård. Igår var det dags igen då Dagens Nyheter skrev om hur äldre ges palliativ vård direkt, utan att ens bli undersökta av en läkare. Istället för syrgas och andra livsnödvändiga åtgärder ges morfin. Patienterna bedöms över telefon och får där domen om de ska få en behandling där man har en chans att överleva, eller om de döms att dö utan någon som helst vård för sjukdomen de har.

Artikeln i Dagens Nyheter handlar om två män, Jan 81 år och Moses 72 år.

Jans insjuknade i covid-19 och utan att träffa honom eller informera hans anhöriga så satte läkaren in palliativ vård med bland annat morfin. När sonen ringer boendet för att be dem sätta in dropp på pappa så ber de honom istället att komma och ta ett sista farväl av honom. När han kom till boendet var pappa Jan helt borta och omtöcknad av morfin. Sonen fick kämpa för att den palliativa vården skulle upphöra och att pappan istället fick dropp och sina vanliga mediciner. Det blev en kamp där bland annat media drogs in, men den räddade Jans liv eftersom han idag tillfrisknat.

Den andra mannen, Moses, fick även han corona och även han bedömdes av läkare över telefon. De anhöriga fick inte träffa honom på grund av besöksförbudet på boendet och informerades inte heller om att han fick palliativ vård. På grund av pandemin fanns ingen som kunde vaka vid hans sida och därför dog han ensam på sitt rum. Hade hans liv också kunnat gå att rädda om han fått behandling istället undrar man ju naturligtvis.

Det här är bara två människor som vittnar om hur vården av coronasmittade äldre kan gå till. Hur stort är mörkertalet och är det ens lagligt att neka människor vård, utan låta dem dö istället? Geriatrikprofessor Yngve Gustafsson vid Umeå universitet säger till Aftonbladet att de gamla på boenden har diskriminerats. Han menar också att av de mycket gamla människor som vårdats på geriatriska kliniker för covid-19 så har 70-80 % överlevt. På äldreboendena ger man istället nästan uteslutande palliativ vård med läkemedel som morfin och haldol. En behandling som näst intill 100 % alltid leder till döden, berättar Gustafsson. Med andra ord så är det nästan helt avgörande var du bor vid insjuknandet om du ska överleva eller inte.

Gustafsson får också frågan om han anser att de här äldre får dödshjälp snarare än vård, men han kan tänka sig att använda ett ännu starkare begrepp. Han anser nämligen att det är näst intill så att de här människorna avlivas eftersom behandlingen uteblir, patienter bedöms över telefonen och den palliativa vården nästan uteslutande leder till döden.

Det här väcker så många frågor och samtidigt blir man rädd för vilket samhälle vi lever i. Här hjälper inga utredningar efter pandemin gått över. Här behövs handling här och nu innan fler gamla får sätta livet till i ett snedvridet system som förmodligen bryter mot en rad lagar. Vem är det som bestämmer allt det här? Vem är det som tar sig rätten att leka Gud och bestämma att gamla människor inte ska få samma rätt till vård som yngre? Vem står ansvarig för att de här besluten kan fattas? Sverige 2020, ett av världens mest jämställda länder och gamla avlivas mer eller mindre på äldreboenden.

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGk664/de-nast-intill-avlivar-de-gamla?fbclid=IwAR2TYJ9etZ-DoMKyafmD1tUAYxC1LKa8tw6uFooI1nYk3zO02VMqbwWpJYc

 

 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/covidsjuka-jan-81-fick-palliativ-vard-blev-frisk-nar-familjen-satte-stopp/