Under söndagen utsattes två unga pojkar för människorov, tortyrliknande misshandel och våldtäkt. De misstänkta förövarna är kända av polisen sedan tidigare, skriver media.

De båda pojkarna utsattes för tortyrliknande våld i ett skogsparti av två gärningsmän som redan var kända av polisen. Den ena av dem skulle dessutom egentligen suttit inlåst för att avtjäna ett tidigare straff för mordbrand, men rörde sig fortfarande ute bland allmänheten. Fri att begå nya brott. I nära nio timmar utsatte de pojkarna för brotten. Skräcken de måste ha upplevt går inte att föreställa sig.

Det här är bara ett av många vidriga brott som unga människor utsatts för under sista åren. Allt oftare läser vi om grova, förnedrande brott där gärningsmän urinerar på offren, tvingar dem att kyssa deras fötter och ibland även våldtas. Allt filmas och läggs ut på nätet till allmän beskådan. Redan här undrar jag över en sak. Hur kommer det sig att gärningsmännen ens vågar att lägga ut sina brott på nätet? I normala fall borde de väl ändå vara rädda för att avslöjas och få ett straff? Är verkligen rättssystemet så tandlöst att de kriminella inte ens känner något obehag över att åka dit, utan hellre visar upp hur grymma de kan vara för att imponera på andra?

I fallet med de unga pojkarna som jag skrev om i början skulle dessutom en av gärningsmännen ha avtjänat sitt straff, men befann sig ändå ute i samhället, fri att begå nya brott. Hur kommer det sig? Svaret är förmodligen att det inte finns plats på landets fängelse, men är det verkligen en godtagbar ursäkt? Vi har vetat om platsbristen i flera år nu och de styrande har förmodligen vetat om det ännu längre än allmänheten. Det här är ett stort problem och det måste då också åtgärdas, men det verkar som om det inte har någon större prioritet när budgetar läggs. I takt med att fängelseplatserna sinar så låter man istället kriminella gå fria i väntan på att en plats ska bli ledig på ett lämpligt fängelse. Det är nog få av dessa kriminella som använder tiden till bot och bättring, utan de fortsätter ju förmodligen leva sitt liv som om fängelsetiden aldrig kommer att infinna sig. Många håller sig också undan fängelset genom att helt enkelt inte inställa sig när de får kallelsen. Det är dessutom en kränkning mot alla brottsoffer som också går och väntar på att deras gärningsmän ska inställa sig i fängelse så att de själva kan få lite tid att pusta ut och slippa rädslan. Hade de styrande haft minsta lilla brottsoffertänk i sina planeringar så hade man löst fängelseplatserna nu, men det har man inte.

Sverige har alltid varit måna om att man inte kan straffa bort ett kriminellt beteende, men kanske måste man börja tänka om snart. Vård i all ära, men det är ju ganska så uppenbart att det inte biter på alla kriminella så kanske är det då bättre att de som inte kan sköta sig istället hålls inlåsta för att skona oss andra i samhället? Systemet med straffrabatter är också mycket konstigt, anser jag. Ju fler brott man begår, desto lägre straffvärde för de mindre grova brotten, eller så tas de inte upp alls i domstolen. Varför ska det rabatteras straff, eller helt uteslutas från rättsliga prövningar, när det är helt klart och tydligt att man struntar i lagen gång efter gång och gör lite som man själv tycker och vill?

Till sist så vill jag också ta upp lite om de kommentarer som ofta står under artiklar av liknande slag på sociala medier. Allt som oftast när det gäller brott av grövre slag så utgår en majoritet av de som kommenterar från att det är en invandrare som begått brottet. Ilskan är också stor för att de upplever att media pixlar bilder med gärningsmän av annan etnicitet, men inte när det är svenskar. En annan ilska rör också att man inte skriver ut vilken etnicitet gärningsmännen har. Huruvida det här stämmer eller inte kan jag inte avgöra. Däremot så tror jag att främlingsfientligheten ökar i takt med att de grova brotten blir vanligare och vanligare. Det är något riktigt otäckt däremot och något som regeringen måste ta på allvar eftersom alla etniciteter döms av en del och det på grund av vad några få landsmän gör. Det är ytterligare en anledning till att börja se över hur man ska stoppa kriminaliteten i samhället. Det och att det finns tusentals offer som lider med trauman efter att ha blivit utsatta för brott, men inte tycker sig blivit varken hörda eller hjälpta tack vare helt uteblivna eller mycket lindriga straff för de som utsatt dem för brott, om det ens blivit någon rättslig prövning alls.