I Danmark har regeringen lagt ett lagförslag om att dömda föräldrar ska förlora rätten att umgås med sina barn. Bra eller dåligt? Inget är väl svart eller vitt, men jag ser det som ett lagförslag som utgår från barnperspektivet istället för att ställa sig bakom föräldrarnas rättigheter.

Jag har jobbat med brottsoffer i snart tjugo år och träffat många kvinnor och ibland också män som utsatts för misshandel av sin partner. Ibland blir det rättegång och en fällande dom mot gärningspersonen, men ofta så orkar inte den som utsatts anmäla alls. Det är synd och vad det beror på är nog en rad olika orsaker, men en stark bidragande faktor är nog ändå att stödet till de utsatta är undermåligt.

Det är inte heller helt ovanligt att gärningspersonen gör sitt yttersta för att ta gemensamma barn från offret har jag märkt. Han eller hon lämnar in orosanmälningar till socialtjänsten för att misstänkliggöra och inte allt för sällan så brukar det också komma en begäran om ensam vårdnad.

Att den som utsatts gör sitt yttersta för att skydda barnen är inget konstigt tycker jag och det är också vad de förväntas göra, men samtidigt så finns det två sidor av myntet. Den utsatte vet vad barnens andra förälder är kapabel till och hur han eller hon är mot barnen och då framför allt i mer stressande situationer när barnen kanske har en egen vilja eller är ledsna. Jag har också varit med om flera fall där man misstänker att barnen blir utsatta för sexuella övergrepp och där även sjukvården intygat att det finns skador i barnens underliv som tyder på det, men ändå så förväntas man lämna barnen till den föräldern som utsätter dem eftersom det inte finns någon dom som styrker misstankarna. Lämnar de inte ut barnen så riskerar de vite eller i värsta fall vårdnaden, samtidigt som de också förväntas skydda sina barn om de vet att det förekommer något som kan skada dem hos den andra föräldern. Ett moment 22 med andra ord.

Sverige ska jobba för barnens bästa och snart kommer även Barnkonventionen att vara svensk lag, men ändå så ser samhället mer till föräldrars rätt till sina barn än barns rätt att vara trygga. Hur ska man som förälder kunna skydda sina barn om man inte tillåts göra det? Sen vet jag att det finns föräldrar som utnyttjar det här och gör orosanmälningar fast det inte finns något att vara orolig över, men i det här inlägget pratar jag specifikt om barn som utsätts eller upplever våld och inget annat.

I Sverige finns det dömda gärningspersoner som sitter av långa fängelsestraff för att de mördat den andra föräldern. Trots det så har de kvar vårdnaden om barnen. Har man gått så långt så man mördat sina barns mamma eller pappa så kan man väl inte vara lämplig vårdnadshavare? I Danmark kan istället den som dömts för grova brott förlora vårdnaden om sina barn, för alltid, förutsatt att den andra föräldern ansöker om ensam vårdnad.

Lagförslaget har väckt en hel del reaktioner, både positiva och negativa. En som ställer sig positiv till förslaget är Kati Falk, psykolog i Lund. Hon menar att om man är dömd för grova våldsbrott så kan man ha problem att tygla sin ilska och frustration. Då finns det också risk för att det går ut över barnen.

En antagelse inte helt tagen från luften skulle jag tro, samtidigt som jag förundras över varför inte lagstiftningen i Sverige är vänd åt andra hållet. Om jag blir dömd för ett grovt våldsbrott så är det väl min uppgift som förälder att visa att jag kan tygla mitt humör och ta hand om mina barn. Idag utgår man istället från att föräldern har rätt till umgänge och visst görs det vissa kontroller, men är de verkligen tillräckliga? Bevisbördan borde därför ligga på att personen inte är skadlig för barnet och att det är upp till gärningspersonen att faktiskt bevisa det. Samhället ska måna om barnen och deras rättigheter. Som förälder har man först och främst skyldigheter och den viktigaste av dessa är att ens barn ska växa upp i en trygg miljö och känna sig älskade. Av den anledningen tycker jag också att Sverige borde ta efter Danmark och skapa en likadan lag.

I en artikel från Expressen tidigare i år kan du läsa mer om det jag skrivit om ovan.

https://www.expressen.se/kvallsposten/har-kan-domda-foraldrar-forlora-ratten-till-sina-barn/