På Facebook var det någon som har bytt namn på Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) till Brottsförnekande Rådet. Inte så konstigt kanske med tanke på det en forskningsrapport från Linköpings universitet visade.

BRÅ är den myndighet som ska ta fram underlag som sedan regeringen och myndigheter ska kunna ha som underlag i sitt brottsförebyggande arbete. Problemet är bara att de lyder under Justitiedepartementet. Samma departement vars kärnfrågor som de också tämligen ofta ska granska. Det är också Justitiedepartementet som oftast beställer vilka rapporter och undersökningar man vill ha gjorda, vilket i sin tur gör att de har möjlighet att styra vilken fakta de vill ska komma fram till allmänheten utan att skada regeringens förtroende.

I rapporten som forskare från Linköpings universitet publicerade i början av veckan finns det intervjuer med anställda och före detta anställda som vittnar om att regeringen tvingat dem att både censurera och tillrättalägga information.

 

”Om det var så att resultat inte gillades så blev det censur, tillrättaläggande av resultat, nedtoning av resultat och att man lyfte fram andra delar av en studie som inte var så känsliga eller kunde visa på ett positivt resultat”.

 

Så säger en före detta anställd om sin tid som anställd på BRÅ och det finns fler personer som vittnar om att det här inte varit en engångsföreteelse.

Samtidigt som det gör mig riktigt arg på att man från regeringens sida använt BRÅ och dess rapporter i egen vinnings syfte så hopar sig frågorna.

För det första. Hur länge har det här pågått? Hur många regeringar har utnyttjat och mörkat resultat bara för att de haft makten att göra det?

För det andra. Hur många rapporter har inte blivit beställda då det är Justitiedepartementet som är de som i huvudsak beställer flest rapporter och undersökningar från BRÅ. Vilka frågor har man velat undvika och hur har det påverkat samhället att vi inte får svar som kanske kunnat hjälpa till i det brottsförebyggande arbetet.

För det tredje. Hur många människor har direkt och indirekt drabbats av de tillrättalagda rapporterna? Har man från regeringens håll någon gång tänkt på att den censur man ägnat sig åt eftersom det till syvende och sist drabbar en redan utsatt grupp? På vilket sätt har man tänkte kompensera dem, eller struntar man helt enkelt bara i de redan utsatta?

För det fjärde. Har de här politikerna som krävt censur och tillrättaläggning av fakta någon gång funderat på att de är folkvalda? De sitter på de poster de har för att människor i Sverige har valt att rösta fram dem, deras parti och politik eftersom den bäst representerar det man som enskild svensk tror och tycker passar bäst in på hur man tycker att Sverige ska styras. Tror de här politikerna då verkligen att väljarna tycker att regeringen ska sätta munkavle på myndigheter och bestämma över vad rapporter som har ett allmänintresse ska innehålla?

Frågan är vad man från riksdagens håll kommer att göra åt det här. Kalla BRÅ:S generaldirektör och författarna till rapporten om missförhållandena inom BRÅ till Justitieutskottet stod det i någon tidning, misstroendeförklara Morgan Johansson stod det i annan. Fast räcker verkligen det och kommer man någon vart med själva problemet? För egen del tror jag att man behöver gå längre än så och först och främst avskeda alla jäviga chefer på BRÅ. De som inte haft tillräckligt med mod att sätta ner foten mot regeringen och vägrat att censurera och tillrättalägga rapporter. De ska inte kunna sitta kvar och förstöra mer än de redan gjort. Sedan bör man också skilja på Justitiedepartementet och BRÅ. Regeringen har visat att de missbrukat sin ställning i det här fallet och oavsett om det kommer en annan regering i framtiden eller inte så bör man aldrig mer kunna tvivla på BRÅ:s opartiskhet. Kanske är det dags att lägga ut alla sådana här undersökningar på privata aktörer, men å andra sidan finns ju risken för påtryckningar även där. Som det är nu kommer nog många forskningsresultat inom den här genren att mötas med viss skepsis och misstro under en lång tid framöver så därför måste det finnas en betydande transparens för att man ska kunna lita på resultaten.

Den stora frågan är ändå hur många människor som blivit lidande på grund av det här. Människor som redan har det tufft och som redan lidit tillräckligt med skada på grund av olika brott. Regeringen och många myndigheter jobbar som sagt vad ofta efter de resultat som BRÅ presenterar i det brottsförebyggande arbetet. Hur mycket lidande hade man kunnat undvika och hur många hade kanske till och med kunnat förhindras bli utsatta för brott?

I Sverige är det förbjudet att vara kriminell, sa Annie Lööf i en intervju vid ett tillfälle. Stämmer ju, även om jag skulle vilja veta i vilket land det är lagligt. I det här fallet känns det som det faktiskt är regeringen själva, men även de partier som valt att stötta Socialdemokraterna i Januariöverenskommelsen, som skulle behöva ha den påminnelsen. För att censurera och tillrättalägga sådana här saker är att ljuga för svenska folket. Det kanske inte finns något straff i lagboken för det, men det borde åtminstone vara tillräckligt för att byta ut samtliga personer som varit involverade och aldrig mer låta dem återkomma som folkvalda representanter. De har visat att de hellre ljuger och skor sitt parti på lögner, än tar sitt ansvar och försöker styra landet utifrån den fakta och kunskap som faktiskt presenteras för dem. Även om det kan få deras egna opinionssiffror att falla så har de i samband med regeringsbildningen tagit ett ansvar för Sveriges styre och alla oss invånare och då ska de också styra efter fakta och inte makthunger. I det här fallet tycker jag att de har visat att de hellre sätter sig själva före det land som de styr.