Under 2018 anmäldes 28 691 misshandelsfall mot kvinnor. Man tror att mörkertalet ligger på cirka 80 % så egentligen rör det sig om många, många fler.

Läste någonstans att när det handlar om så mycket människor som drabbas så är det ett folkhälsoproblem enligt WHO, men jag vet inte om jag tycker att det behandlas som det riktigt. Får mer känslan av att det fortfarande är ett brott med karaktären att det kan redas upp lite med vänsterhanden.

I BRÅ:s Nationella Trygghetsundersökning från 2018 räknade man ut att sammanlagt drabbades 98 590 kvinnor i åldrarna 16–84 år av misshandel under 2017 och jag har svårt att tro att de siffrorna gått ner under de två sista åren. Det är nästan 100 000 människor av Sveriges befolkning som utsätts för våld. Vissa för lindrigare, andra för betydligt grövre och för några leder det till döden.

2018 dödades 22 kvinnor av någon närstående. 22 kvinnor som förmodligen levt ett liv i skräck under en lång tid innan han bestämde sig för att döda henne. Av dessa hade säkert flertalet vid något tillfälle också varit i kontakt med polis, sjukvård eller sociala myndigheter, utan att få den hjälp de behövt. Det brukar tyvärr vara vanligt när man tittar tillbaka på de här fallen att de sökt hjälp, men i rädsla kanske sedan inte vågat medverka i en förundersökning eller att de sökt sjukvård för sina skador men ljugit om deras uppkomst. Vi måste bli bättre på att fånga upp de här kvinnorna, är en vanlig kommentar både polis, sjukvård och socialtjänst. Det görs åtgärdsplaner och man diskuterar samarbeten. Tydligen fungerar det dåligt eftersom antalet misshandlade kvinnor fortsatt att öka de sista fem åren. 22 kvinnor dödade av någon närstående är också den högsta siffran vi haft någonsin säger man på BRÅ.

Nu ska vi verkligen börja jobba med det här säger polisen i sin verksamhetsplan för 2019. Vi ska fokusera på en nollvision av dödligt våld, vi ska fokusera mer på gärningsmännen och vi ska minska mörkertalet. Uppdraget för polisen är att rädda liv, öka tryggheten samtidigt som man minskar våldet och låser in gärningsmännen. Ganska så logiskt uppdrag kan man tycka eftersom det är vad i alla fall jag trodde var polisens huvudsakliga uppgift över lag. Varför ska den uppgiften speciellt komma att gälla våld mot kvinnor och har den inte gjort det innan?

Det behövs fler utredare också, säger Ulf Johansson regionpolischef i Stockholm och det kan jag hålla med om. Utredare som också får jobba med de fall de har på sitt bord och inte bara skrapa lite på ytan innan de tvingas lägga dem i högen på skrivbordet för att de blir beordrade att ta sig an nästa fall. Han säger också att man rent operativt ska förbättras genom att snabbt komma på plats med rätt kompetens och rätt inställning när någon larmat eller anmält. Jättebra, är den första reaktionen när jag läser vad han säger men sen kommer cynikern fram i mig. Vad har polisen hållit på med fram till nu om de inte har lyckats med de här åtgärderna? På plats med personal som har rätt inställning när någon larmat eller anmält? Har man inte rätt inställning till brottsoffer, vad de än är utsatta för, så kanske man ska fundera på sitt yrkesval över lag?

Mörkertalet ska man få ner genom att påverka attityder internt och externt, samt att jobba för att fler anmäler. Det låter ju bra. Helst om man innan dess tillsatt fler resurser att jobba med de här anmälningarna och ändrat de interna attityderna mot den här typen av brott för annars är det ju liksom ingen vits med att fler anmäler om deras anmälningar ändå blir liggandes i en hög på ett skrivbord.

För egen del tycker jag den här handlingsplanen är rena skitsnacket. Det här är åtgärder som polisen redan idag ska jobba med och varför ska de då speciellt skrivas in som mål för den här typen av brott? Polisen ska skapa trygghet, de ska rädda liv och minska våldet och de ska låsa in gärningsmän. De ska också ha rätt attityd mot brottsoffer som larmar eller anmäler. Menar man med den här handlingsplanen att man inte haft det tidigare när det gäller den här typen av brott eftersom man skriver det speciellt i handlingsplanen? Uppemot 100 000 kvinnor blir misshandlade av någon närstående, 22 av dem dog under 2018 och nu har man från polisens sida vidtagit de här åtgärderna i sin handlingsplan. Ja, det är bra att man synliggör våldet men kom med mer konkreta åtgärder på hur man ska skydda offren och låsa in förövarna så kanske vi också kan få se en vändande trend där antalet misshandlade och dödade kvinnor minskar istället för ökar. Den här handlingsplanen är inget annat än en klapp på huvudet till redan utsatta där man lovar att de ska få ta del av det som polisen redan idag förmodas arbeta med och det gör mig så fruktansvärt arg och frustrerad.