1 januari 2020 skärptes straffet för mord och efter några prejudicerande domar i Högsta Domstolen är det nu vanligare att man dömer till livstid.

Nu betyder ju inte livstidsstraff att man sitter inburad till döddagar, utan efter 10 år i fängelse kan man ansöka om att få sitt straff tidsbestämt. Dock får inte det tidsbestämda straffet vara kortare än 18 år i dessa fall, men av dessa räknar man av 1/3 som avtjänas med villkorlig frigivning. Med andra ord blir ett livstidsstraff som kortast 12 år i fängelse eftersom de sista sex åren avtjänas i friheten under villkorlig frigivning.

Nu har man ändå skärpt straffet för mord, vilket kan tyckas lämpligt eftersom normalstraffet för mord tidigare var 14 års fängelse. Även här räknar man sedan bort 1/3 som avtjänas med villkorlig frigivning. Livstidsstraff var bara något man dömde till vid försvårande omständigheter. Nu med den nya lagstiftningen är det däremot meningen att majoriteten av alla mord som begås ska straffas med en livstidsdom. Det har nu inte blivit riktigt så än, utan straffskärpningen har i Hovrätten och senare även i Högsta Domstolen tolkats som att normalstraffet för mord ska vara 16 års fängelse. Om det inte finns försvårande omständigheter vill säga.

Vad är då en försvårande omständighet kan man ju undra? För mig som är en lekman på området kan det ju tyckas att har man har dödat en annan människa är det väl en försvårande omständighet. Sen finns det naturligtvis grymmare sätt man kan utföra handlingen på, men frågan är om det finns någon motsats? Finns det verkligen snällare och mer skonsammare sätt att mörda en människa? Faktum kvarstår ju att man ändå tar livet av någon som inte alls hade för avsikt att dö just då, utan det är gärningspersonen som står för både beslut och handling. Med andra ord så finns det bara mer eller mindre grymma sätt att begå mord på enligt mig. Några innebär mer smärta, utdraget förlopp och extremt lidande, medan andra kanske går snabbare, men det är likväl ett mord. Därför borde väl alla som begått mord dömas till livstids fängelse och sedan är det upp till domstolen att tidsbestämma straffet när den tiden kommer utifrån hur brottet utförts, hur man skött sig i fängelset och hur aktiv man varit i den behandling man förhoppningsvis fått där?

Skäl som nu kan leda till livstids fängelse kan vara att gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet. Innebär det då att man får kortare straff om man varit slarvigare vid planeringen och inte varit riktigt så listig och smart? Ytterligare skäl för livstid kan också vara om det inneburit svårt lidande för offret eller om brottet varit särskilt hänsynslöst. Ärligt talat, är inte mord särskilt hänsynslöst hur det än utförs. Det är väl få offer som faktiskt frivilligt går med på att mördas och oavsett om hur stort lidande det inneburit för offret så är det väl ändå en hänsynslös handling. För mig är det obegripligt att inte alla mördare döms till livstids fängelse. Det borde dessutom ses som en trygghetsskapande åtgärd eftersom en människa som visat att hen är beredd att döda faktiskt utgör en risk för övriga medborgare i samhället också. Därför kanske det bästa vore att alla mördare dömdes till livstid oavsett hur gärningen begåtts och med vilken list eller planering som försiggått dådet. Sen är det upp till domstolen att tidsbestämma straffet när man anser att personen är mogen att vistas ute i samhället som en laglydig medborgare.