Bara tanken på att någon, mot min vilja, skulle föra mig till en läkare som sen ska undersöka min mest privata kroppsdel för att se om jag är oskuld känns absurd. Bara tanken på att jag själv skulle utsätta mina egna döttrar för en sådan sak, känns så främmande att det aldrig skulle kunna hända.

Vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Eller gör vi det? Om vi skrapar lite på ytan så kommer vi kanske att upptäcka att vi är ett land som i rädsla för att bli sedda som främlingsfientliga faktiskt istället offrar delar av befolkningen istället. Flera tjejer som jag pratat med under åren har berättat om hur svikna de känner sig av skolan och samhället i stort. Alla vet varför de inte får följa med på läger eller skolresor. Alla vet att de måste gå direkt hem efter skolan för att familjen ska ha koll på dem. Alla vet att det finns släktingar i skolan som håller ett öga på dem så de inte gör något opassande och riskerar familjens heder. Alla vet, men ingen gör något. Varför är vi så fega och varför tycker vi att det är ok att offra de här flickorna i hedern namn. Vi som står utanför den här hederskulturen är ju inte bättre vi eftersom vi vet, men låter det hända.

Jag tror att svenska samhället blev lite tagna på sängen när det började komma uppgifter om bland annat hederskultur, hedersmord, oskuldskontroller och annat som vi aldrig tidigare hade hört talats om. Samtidigt så var man också rädd för att bli kallad för rasist och av den anledningen tog det lång tid innan man också började göra något åt problemet och framför allt ändra lagstiftningen. Idag är det bland annat enligt lag förbjudet att arrangera äktenskapsresor, gifta bort någon mot sin vilja och gifta sig innan man fyllt 18 år. Vi vet att det varje år vid terminsstarten till höstlovet fattas en massa barn runt om i Sverige och vi vet också att flera av dessa under sommaren har tagits till föräldrarnas hemländer och gifts bort. Tyvärr så kommer få av dessa barn få ta del av den svenska lagstiftningen då antalet fall i domstolen som behandlar tvångsäktenskap inte på något vis står i relation till antalet bortgifta barn.

Den 15 november i år publicerade Liberalerna en debattartikel i Expressen om att kriminalisera oskuldskontroller. Egentligen så finns det redan lagstöd för att inte genomföra de här kontrollerna i regeringsformen, men som det ser ut nu så blir varken den som beställer den eller den som utför den straffad. Oskuldskontroller. Är det inte dags att åtminstone läkare sätter ner foten till de som beställer de här kontrollerna och berättar att det faktiskt inte finns någon mödomshinna? Myten om mödomshinnan är så förlegad och så medeltida så åtminstone jag undrar hur den ens kan leva kvar. Som om kvinnor föds med något slags organiskt kyskhetsbälte som endast får låsas upp i den äktenskapliga sängen?

Liberalerna vill i sin insändare lagstifta mot de här oskuldskontrollerna så de får en egen brottsrubricering. Det skulle därmed innebära att både beställare och utförare lättare kan lagföras. FN jämställer den här typen av kontroller som tortyr och i regeringsformen finns det skydd mot påtvingade fysiska ingrepp. Ändå räcker inte det här för att skydda flickor som bor i Sverige mot sådana kränkande undersökningar som just oskuldskontroller. Läkare som utför sådana här kontroller borde bli av med sina legitimationer av fler anledningar. För det första att de verkar ha missat den lilla detaljen att mödomshinnan faktiskt inte existerar. För det andra så verkar de inte någon empatisk förmåga att sätta sig in i offrets situation utan genomför en undersökning mot hennes vilja.

Det är dags att vi faktiskt börjar bry oss om hur de här ungdomarna som lever med hederskulturen som sin vardag mår. Att vi vågar se dem och också vågar säga ifrån när de inte har samma möjlighet att leva ett liv där de kan skapa sina egna livsval. Vi har vänt dem ryggen länge nog på grund av vår feghet och om det kan hjälpa några barn så är det ett jättebra förslag att lagstifta mot oskuldskontroller, men tyvärr så tror jag ändå inte att de kommer att upphöra helt.

 

Vill ni läsa Liberalernas debattartikel så finns den här:

https://www.expressen.se/debatt/sverige-behover-en-lag-mot-oskuldskontroller-/?fbclid=IwAR1VAalVo6ixeb8WiJvSuuShRUjCEESK_7iNkhKojywTnDJXCn_XQv6mFZ0