Sverige är känt som ett av världens mest jämställda länder. Generationer innan oss har slagits för att kvinnors och mäns lika rättigheter, men även för ett mer jämlikt samhälle gällande samhällsklyftor och religionsfrihet. Alla är lika inför lagen och det finns också ett socialt skyddsnät som tar hand om de mest utsatta.

Allt detta har tidigare och nuvarande generationer byggt upp och det ska vi vara tacksamma över. Visst finns det fortfarande fel och brister, men i det stora hela har vi ändå ett samhälle som vi ska vara stolta över. Fast ibland undrar jag ändå vad det är som händer. När sunt förnuft får ge vika för något helt annat. När allt det här riskeras att bli raserat inom olika områden i vår iver att visa hur mångkulturella vi kan vara.

Expressen skrev den 22 juli om friskolan Römosseskolan i Göteborg ska utvidga sin verksamhet. De ska ta över en annan skolas lokaler då den har fått lagt ner efter att kopplingar till islamsk extremism avslöjats. Frågan är bara vad som gör Römosseskolans verksamhet mer lämplig, då deras VD, Abdel Nassar El Nadi, så sent som för bara några veckor sedan togs i förvar av Säkerhetspolisen. Han misstänks utgöra ett hot mot rikets säkerhet, skriver Expressen. Ska han verkligen vara ledare för en skola då? Ska våra skattepengar gå till en sådan verksamhet där den högst ansvarige utgör en risk för rikets säkerhet? Var finns logiken i det här?

Römosseskolan är en religiös friskola. Eleverna får här tid att be går man ut med. Fast min undran är, slipper man att be om man inte vill det eller är det ett obligatoriskt inslag under skoldagen? Enligt artikeln är det ett tvång att delta och om det stämmer, hur rimmar det då med religionsfriheten? Som barn är man mycket påverkbar, men sin tro är inget man ska ärva anser jag. Tron, eller önskan om att inte ha den, är någon man själv måste få ta ställning till. Om man då går i en religiös friskola med, i det här fallet, islamundervisning och obligatorisk bön hur ska man då kunna välja tro? Den blir till ett tvång istället.

Skolan har också fått till augusti på sig att komma tillrätta med att de bedriver könssegregerad undervisning. Att ens komma på tanken på könssegregerad undervisning borde få skolverket att hissa stora varningsflaggan. Av vilken anledning skulle inte flickor och pojkar kunna undervisas tillsammans? När de här barnen sedan kommer ut i samhället så kommer de inte vara åtskilda från varandra, utan förmodligen tvingas jobba sida vid sida med motsatt kön. Vad sänder det för signaler till barnen om de inte ens får sitta i samma klassrum som barn?

Flickor med mens är inte heller välkomna på lektionerna. Varför då? Skulle en flicka med mens störa undervisningen eller vad är den egentliga anledningen till ett så urbota dumt förbud? Det innebär att många av de här flickorna som nått puberteten kommer att missa en stor del av undervisningen varje månad på grund av det förbudet och hur rimmar det med skolplikten? Är det ens lagligt från skolans sida att förbjuda elever att komma till undervisningen av den anledningen?

Det gör mig så arg när jag läser om hur man med statliga medel tillåts tumma på den här jämlikheten. Som om de här eleverna lever i något slags parallellt samhälle, där våra skyldigheter och rättigheter inte gäller alla. Vilken vanlig skola skulle tvinga barn att be under skoldagen eller neka dem undervisning på grund att de har mens? Kan det till och med vara så att de här skolorna bryter mot grundlagen. Där står det att vi har religionsfrihet i Sverige, men har de här barnen verkligen friheten att få välja religion eller välja om de ens vill tro på en Gud.

Är det till sådant vi vill att våra skattepengar ska gå till? Till skolor ledda av människor som misstänks utgöra ett hot för rikets säkerhet? Till könssegregerad undervisning? Till skolor dit menstruerande flickor inte har rätt att komma in i klassrummen? Till en skola där man inte har rätt att fundera över sin tro, utan förväntas ha uppfattningen om religiös tillhörighet färdig redan vid skolstart? Till skolor som så klart och tydligt visar att jämställdhet är något som inte ingår i deras läroplan?

 

 

https://www.expressen.se/gt/gt-granskar/kritiserad-skola-far-starta-trots-att-tillstandet-gatt-ut/?fbclid=IwAR2N65gpfDqLT-9eqEahpHTV87eDdeZOgje7ptC0X3MN-J7-a8IluEhLV-8