”Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen. Att ni inte blundar för dem.”

De orden sa Fadime i ett smått historiskt tal som hon höll i riksdagen strax innan sin död. Hon vädjade till de styrande att inte blunda för hedersförtryck, men bara några månader senare blev hon själv dess offer då hennes pappa sköt henne för att bevara familjens heder.

Det var 18 år sedan och sedan dess har det blivit många fler offer i hederns namn. Vänd dem inte ryggen, bad Fadime och det var precis vad de styrande i Sverige gjorde. De gömde sig bakom att man inte kan gå in och styra över kulturer, men satte den enskilda människan och tillika offret i sista hand. Deras rädsla för det okända har offrat tusentals med människor. Kvinnor och män som lever i vårt samhälle, men som inte får vara en del av det för att de måste upprätthålla sin familjs heder på olika sätt. Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen sätts medvetet åt sidan för att man ska kunna ägna sig åt sin kultur, men när ska de styrande förstå att deras naivitet utsätter tusentals människor för ett förtryck som inte går ihop med den jämställdhet och de rättigheter som vi jobbat så hårt för att få tillstånd de sista hundra åren. Kultur är bra, men aldrig då den utövas så någon faller offer för den och det är exakt vad som händer inom hederskulturen. Det borde de styrande i Sverige ha lärt sig nu, men ändå blir läget allt värre med moralpoliser, oskuldskontroller, barn som inte kommer tillbaka till sina skolor efter lov för de gifts bort eller skickats på uppfostringsläger. Barn som inte tillåts vara med på undervisningen i olika ämnen i skolan och barn som tvingas vakta sina systrar för att familjens heder inte ska smutsas ner.

När Fadime höll sitt tal för arton år sedan var inte kunskapen om hederskultur lika utbredd, idag vet man mer så idag är det bara ren lathet och naivitet av de styrande att låta tusentals av sina medborgare leva i ett parallellt samhälle till det som vi andra tar för givet.

Fadime var en hjälte på så vis att hon inte bara valde sin egen väg i livet, utan också vågade berätta om vad hon och många andra unga tjejer upplevde och upplever än idag. Hon öppnade ögonen på de styrande och det har under åren tillsatts många miljoner för att komma tillrätta med frågan, men trots det så har hedersförtrycket ändå fortsatt att öka. Miljoner som gått till olika projekt, stora som små, men som gett liten effekt om man ser till det stora hela. Medvetenheten om hederskulturen har ökat med åren och det är bra, men det är inte detsamma som att man också kunnat göra något åt den och hjälpa de människor som utsätts för dess våld och förtryck. För att komma tillrätta med det problemet behövs tydliga markeringar från de styrande, bättre lagar och nolltolerans. Moralpoliserna måste ställas inför rätta då de inte har rätt att döma, påpeka och utpeka andra människor som lever här. Man kan inte sitta med bakbundna händer och konstatera hur många elever som fattas efter varje lov. Rättsväsendet måste få verktyg att agera då någon inte tillåts ha en relation med vem de vill, ha vilken sexualitet de vill eller då de inte får gifta sig med vem de vill. Att sätta in några miljoner här och där som projekt hjälper inte helheten, det ökar bara medvetenheten men hjälper de drabbade föga.

Fadime kämpade för invandrartjejers lika rättigheter och dit har vi långt kvar. Trots en större medvetenhet så fortsätter statsbidragen komma till olika organisationer som odlar hederskulturen och inskränker människors rättigheter. Våra skattemedel går till organisationer som medvetet inskränker de mänskliga rättigheter som vi enligt olika lagar har rätt att ta del av som medborgare. De som bestämmer om bidragen vet det, men ändå så stoppas inte utbetalningarna vilket i sin tur ger dem medel att kunna fortsätta förtrycka människor trots att det går helt emot våra lagar.

Staten har många uppgifter, men en av dem är att garantera att alla svenska medborgare får ta del av de mänskliga rättigheterna. Att gömma sig bakom argument som att man vi svenska inte ska lägga oss i andra kulturer är bara fegt. Alla som bor i landet ska ha samma rättigheter och de ska också ha samma skyldigheter. Att då fortsätta göda organisationer med pengar så de kan upprätthålla sin inskränkning av andras mänskliga rättigheter är definitivt inte förenligt med vad svensk lagstiftning står för.

Vänd dem inte ryggen, bad Fadime. Det är exakt vad de styrande gjort i sin rädsla för att ses som främlingsfientliga. Att de också offrat ett antal människor på vägen och dessutom hjälpt till att göda hederskulturen ännu mer genom uteblivna åtgärder och ekonomiska bidrag gör inte saken bättre. Sverige är ett land som tillhör alla medborgaren. Vi ska kunna leva här med samma rättigheter och skyldigheter, men det är de styrandes sak att se till att alla också får den möjligheten.