34 punkter på åtgärder som ska sättas in mot gängkriminalitet och annan organiserad brottslighet. Undrar bara när det kommer ett åtgärdsprogram för alla offer och då menar jag ALLA brottsoffer? Ett åtgärdsprogram som dessutom inte innebär försämringar eller minskade resurser

I juli 2018 gjordes det en ändring angående målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat som tilldelas brottsoffret och som ska hjälpa personen genom rättsprocessen. De följer med på förhör, de hjälper till med att räkna ut skadestånd om man vill begära det och de finns med på rättegången. De är helt enkelt den drabbades stöd i en för många fruktansvärt jobbig situation. Deras tjänster är gratis för brottsoffret. Däremot är det inte alla som får ett målsägandebiträde, utan det gäller i princip vid grövre brott, men det är inte så mycket att orda om eftersom det inte heller behövs i alla fall. Stöd och information kan man få ändå som utsatt och skadeståndet kan Brottsoffermyndigheten hjälpa till att räkna på medan åklagaren hjälper till att föra fram anspråket under rättegången.

Vad jag tänker på är den besparing som gjordes för de brottsoffer som har ett målsägandebiträde i tingsrätten, men som sedan inte får behålla det om domen överklagas till hovrätten. Tidigare fanns målsägandebiträdet med vid den utsattes även när domen överklagas. Idag har man tagit bort den möjligheten för att spara in på kostnaderna. Varför protesteras det inte mer och varför debatterar man inte den frågan mer när man pratar om åtgärdsprogram? Varför sparar man in på de redan utsatta och i nästa stund pratar om att man ska sätta in åtgärder för att hjälpa även dem. Det är ren och skär dubbelmoral!

Eftersom det är de grova brotten som har rätt till målsägandebiträde så är det också redan hårt utsatta människor som blir av med stödet och som återigen sviks av regeringen i sin iver att spara. Nu hörs visserligen brottsoffret inte så ofta i hovrätten, men personens intressen bör väl ändå tillvaratas?

– Den senaste tiden har jag suttit på flera mordrättegångar där den åtalade har två försvarsadvokater och så har vi de här fallen där brottsoffer sitter helt utan stöd. Det känns ju skevt.

Det säger åklagare My Hedström i en intervju med SVT och det visar verkligen hur de styrande ser på offer och gärningspersoner. När ska brottsoffren få en självklar status i det svenska rättssystemet och när ska politikerna förstå att det är människors liv de leker med? Vad ska de pengar som man sparar på att låta en person utsatt för grova brott förlora sitt stöd i de högre rätterna gå till? Vilka hål i rättssystemet kommer de att täppa till eller går de direkt ner i statens kassa igen? De styrande har i många år visat att de inte anser det vara värt att satsa några större summor på de utsatta, men när ska medborgarna sätta ner foten och säga ifrån? När ska brottsoffer få en självklar status i politiken och när ska man inse att de också måste få kosta? De utsatta syns inte och hörs inte på samma sätt som brottslingarna, men deras lidande är många gånger stort. Varför vänds de då ryggen när de utsatts för något som de själva inte kunnat råda över? Det här är varken särskilt rättvist eller rättssäkert och det är dags att de styrande börjar agera för de utsatta också.