FÖRELÄSNINGAR

För många år sedan tog jag mig själv från ett antal jobbiga händelser. De få människor jag berättade för kom alltid med tvivel eller argument om att jag själv försatt mig i situationen och fick skylla mig själv. Skammen och skulden var stor, vilket i sin tur gjorde att jag inte vågade gå vidare med det jag varit med om. Med åren kom självkänsla och självförtroende tillbaka. Jag började läka, men samtidigt började jag också fundera på vad jag hade behövt under de år som var de mörkaste i mitt liv. Vilket stöd hade jag velat ha och vilket stöd finns det att få? Jag har jobbat med brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i över tjugo år nu. Det är ett jobb som aldrig kommer att bli färdigt och än finns så mycket kvar att göra. Så länge det finns människor som är beredda att begå kriminella handlingar och kränka andra så kommer det också att finnas behov av både stöd och information om hur de brottsdrabbade har det.

FÖRELÄSNINGAR

För många år sedan tog jag mig själv från ett antal jobbiga händelser. De få människor jag berättade för kom alltid med tvivel eller argument om att jag själv försatt mig i situationen och fick skylla mig själv. Skammen och skulden var stor, vilket i sin tur gjorde att jag inte vågade gå vidare med det jag varit med om. Med åren kom självkänsla och självförtroende tillbaka. Jag började läka, men samtidigt började jag också fundera på vad jag hade behövt under de år som var de mörkaste i mitt liv. Vilket stöd hade jag velat ha och vilket stöd finns det att få? Jag har jobbat med brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i över tjugo år nu. Det är ett jobb som aldrig kommer att bli färdigt och än finns så mycket kvar att göra. Så länge det finns människor som är beredda att begå kriminella handlingar och kränka andra så kommer det också att finnas behov av både stöd och information om hur de brottsdrabbade har det.

Jag har många års erfarenhet av att jobba med brottsdrabbade, vittnen och deras anhöriga. Jag har också många års erfarenhet av att lyfta frågor som rör dessa och debatten kring vad man skulle behöva tillföra för just den här gruppen från samhällets sida.

Under åren jag jobbat med brottsdrabbade har jag också varit en flitigt anlitad föreläsare. Jag försöker i möjligaste mån att skräddarsy föreläsningarna så den passar just era önskemål, men temat är naturligtvis alltid brottsdrabbade och brottsofferfrågor ur olika vinklar.

Välkommen att höra av dig så ordnar vi något som passar just er. Ring mig på 0705-100 666 eller maila mig: mia.landell@outlook.com

”Visa lite tacksamhet”

Min dotter Matilda och jag har en föreläsning som vi valt att döpa till just Visa lite tacksamhet. Den handlar om livet som familjehem och familjehemsplacerad. Här lyfter vi olika frågor och dilemman man kan hamna i som familjehem och placerad, men framförallt så berättar vi om våra personliga erfarenheter, önskemål och drömmar.

Vi vill också försöka lyfta bort en del fördomar som finns kring just familjehem och placerade barn, samtidigt som vi också vill inspirera fler till att öppna upp sitt hem då det kan ge relationer för livet.