FÖRELÄSNINGAR

För många år sedan tog jag mig själv från ett antal jobbiga händelser. De få människor jag berättade för kom alltid med tvivel eller argument om att jag själv försatt mig i situationen och fick skylla mig själv. Skammen och skulden var stor, vilket i sin tur gjorde att jag inte vågade gå vidare med det jag varit med om. Med åren kom självkänsla och självförtroende tillbaka. Jag började läka, men samtidigt började jag också fundera på vad jag hade behövt under de år som var de mörkaste i mitt liv. Vilket stöd hade jag velat ha och vilket stöd finns det att få? Jag har jobbat med brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i över tjugo år nu. Det är ett jobb som aldrig kommer att bli färdigt och än finns så mycket kvar att göra. Så länge det finns människor som är beredda att begå kriminella handlingar och kränka andra så kommer det också att finnas behov av både stöd och information om hur de brottsdrabbade har det.