Allt började förmodligen med någon slags missriktad välvilja. Sverige är minsann ett öppet land med plats för alla kulturer. Idag ser vi baksidan då vi inte var öppna nog att inse att det finns inslag i andra kulturer som krockar med svensk lag och med den jämställdhet våra förfäder byggt upp till oss. Återigen har en ung flicka fått offra livet då svenska samhället inte kunde skydda henne och hennes rättigheter.

Häromdagen skrev tidningarna om en ung flicka i Nacka som bragts om livet. Tre av hennes närstående sitter nu häktade för mord. Till en början ska de försökt lura polisen att det var ett självmord, men polisen blev snart misstänksamma och nu utgår man från att flickan fallit offer för ett hedersmord.

Enligt tidningarna ska hon ha förargat familjen då hon veckan innan umgåtts med kamrater efter skolan. Något som man kan tycka är en högst normal aktivitet för ett 13-årigt barn, men som fick dödliga konsekvenser för den här flickan då hon visserligen bodde i Sverige, gick i svensk skola där det är svenska regler och lagar som gäller, men hemma rådde det strikta regler efter hemlandets sedvänjor och kultur.

Hon är en av många. De flesta dödas inte, men de tvingas leva ett dubbelliv. I skolan förväntas de leva efter de svenska regler, skrivna som oskrivna. De får lära sig om allas rätt att leva ett fritt liv och göra sina egna val. De får lära om allas lika värde och att man kan bli sina drömmar om man bara har ambitionen att jobba för dem. Efter skoldagens slut råder däremot helt andra normer. Hon tillåts inte umgås med sina vänner, utan det är direkt hem från skolan som gäller. Hennes bröder och kusiner finns ständigt som en skugga i hennes närvaro, allt för att kontrollera att hon inte svärtar ner familjens rykte. Hon ska giftas bort med någon man som familjen valt ut åt henne och då måste hon vara oskuld för annars drar hon skam över hela släkten. Skolans ord om jämställdhet och att uppnå sina drömmar är inget annat än tomma ord för henne.

När ska man ta hedersrelaterat våld och förtryck på allvar? Hur många fler människor ska behöva sätta livet till innan man från samhällets sida verkligen inser att det här är ett stort problem för många unga människor i vårt land? Tusentals ungdomar i Sverige lever efter andra normer än de vi anser är en självklarhet för varje individ och tusentals ungdomar vet också att de inte själva kommer att få välja om de vill gifta sig en dag, eller vem de i sådant fall ska gifta sig med. Utöver det finns det också tusentals ungdomar som tvingas gå emot sin sexualitet eftersom det aldrig skulle accepteras av släkten om de gick ut som homosexuella.

Vi vet att hederskulturen har fått ett allt starkare fäste de sista åren och många säger att det har med massinvandringen 2015 att göra. Om man nu vet det så kan det ju också vara på sin plats att börja fundera aktivt på hur man gör något åt det. Det räcker inte med att det stiftas en lag eller två så länge inte alla törs anmäla och det räcker inte med att skolan ska göra orosanmälningar så länge socialtjänsten inte har fullt fungerande rutiner för att hantera ärendena.

Jag har gått på många utbildningar angående hedersrelaterat våld och förtryck och jag har också jobbat med de här frågorna i många år nu. När jag började påtala problemet för snart 20 år sedan var det fortfarande så pass okänt att det var många som trodde att jag ljög om det. Eller så viftades det bort med förklaringar som att det bara förekom i storstäderna. Hur man tänkte där förstår jag inte än idag. Problemet kan omöjligt vara platsbundet, utan måste ju rimligtvis finnas där förövarna finns.

Idag vet man bättre, men dessvärre är lösningarna ungefär lika stelbenta som tidigare. Vårt samhälle är uppbyggt på allas lika värde och där alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. De här rättigheterna har aldrig hederskulturens offer kunnat ta del av fullt ut och det har skett mitt framför ögonen på oss utan att någon gjort något åt det. Förmodligen handlar mycket om viljan att visa acceptans för andra kulturer, vilket i sig är något fint, men inte när vi offrar människor i vår iver att visa den här acceptansen. Det är dags att hela samhället tar krafttag mot det här hedersförtrycket som pågår mitt ibland oss. Kultur kan vara något bra, men det får aldrig stå över svensk lag!