Sluta att romantisera bilden av kriminella skrev en åklagare på Dagens Nyheters debattsida efter att ha sett bilder av advokater som poserade med ett whiskyglas i händerna i, enligt hennes tycke, olämpligt sällskap.

Det hela svarades sedan upp med en debattartikel i samma tidning där 34 åklagare är bekymrade över vissa försvarsadvokaters oetiska uppträdande och marknadsföring. De anser också att en del advokater har ett oacceptabelt uppförande i rättssalen med personliga påhopp och en otrevlig ton mot åklagarna och även polisen i vissa fall. Något som de vill att advokatsamfundet sätter stopp för omedelbart, men som de tycker har ignorerats.

Svaret lät inte vänta på sig då 64 advokater gick samman för att ge svar på tal även de via Dagens Nyheters debattsida. Visserligen försvarar de inte någon romantiserad bild av kriminella, men de skräder inte orden om hur de anser att åklagarna sköter sina jobb i vissa fall. De lägger också fram argument som gör att man kan börja fundera på om det här systemet verkligen är så rättssäkert.

Lugna er, manar chefsåklagare Torsten Angervåg från Norrköping och advokat Bengt Ivarsson. Vi ska ha en sansad debatt tycker de, men kan inte låta bli att försvara åklagarna mot advokaternas kritik. Vet inte om det hjälpte något, men det har inte skrivits några fler inlägg vad jag sett sedan dess. Tror visserligen att det beror mer på att man från tidningens sida tycker att alla fått komma till tals och att det inte finns så mycket mer att skriva om i ämnet.

Är det ok att ta sådana här diskussioner offentligt då? Det är ändå rättsväsendet som kritiserar både varandra och själva rättssystemet och hur påverkar det oss som ska ha tillit till dem? De flesta av oss vill ju ändå tro att systemet är rakt igenom säkert, men är det verkligen det?

Enligt de 64 advokaterna som skrivit under ovan nämnda debattartikel så har åklagarväsendets sätt att jobba ett och annat att önska.

” Kritiken från dessa 38 åklagare är felriktad och belyser i stället ett av Sveriges största rättsäkerhetsproblem”, skriver advokaterna

De tycker bland annat att lagstiftaren har lagt en mycket stor makt i åklagarens händer då de i princip helt enligt eget huvud kan bedriva förundersökningar och väcka åtal. Det enda krav de har är att vara objektiva under rättsprocessen. Advokaterna menar att lagen är tydlig här och att åklagarna också åläggs att bedriva förundersökningarna så att ingen utsätts för misstanke eller får kostnader och andra olägenheter i onödan. Något som de anser att en del åklagare inte följer och listar upp ett antal saker som de upplever som rättsosäkert tack vare åklagarnas roll i rättssystemet.

Bland annat att husrannsakningar sker under onödiga former. Misstänkta grips och förs med tvång till förhör fast man lika gärna hade kunnat kalla dem brevledes. Förundersökningar som tar alldeles för lång tid. Det är något som jag verkligen kan hålla med om. De långa förundersökningstiderna skrev jag om tidigare i veckan och är något som är jobbigt för både misstänkta och målsäganden.

Advokaterna är också missnöjda med att det inte finns några disciplinära system för åklagarna på samma sätt som det finns för advokaterna. Gör en advokat fel så kan de straffas genom hen straffas genom att prickas eller i värsta fall uteslutas från Advokatsamfundet. De kan också få sina kostnadsberäkningar prutade eller i värsta fall även personligen få stå för rättegångskostnaderna. Något som en åklagare inte riskerar, enligt advokaterna som skrev i Dagens Nyheter eftersom det saknas något sådant system för dem. De kan inte heller entledigas sitt uppdrag som åklagare i ett specifikt mål, vilket en advokat kan.

I praktiken är reglerna utformade på ett sätt som omöjliggör att ”komma åt” en åklagare som missbrukar sin makt på det sätt vi beskriver här.

Advokaterna menar också att den här debatten är en pseudodebatt eftersom det verkliga problemet är åklagarna och deras sätt att jobba. De vill att även de ska ha ett personligt ansvar för att de sköter sitt jobb direkt och tänker därför fortsätta klaga tills systemet är rättssäkert.

Sansa er nu, skriver chefsåklagare Angervåg och advokat Ivarsson i sitt svar till samma tidning. Det finns visst ett straffrättsligt ansvar för åklagarna, säger de och hänvisar till att Statens Ansvarsnämnd kan besluta om både löneavdrag och avsked för åklagare som inte sköter sitt uppdrag korrekt. De hänvisar också till att allmänheten har möjlighet att anmäla åklagare till både JK och JO, samt att även Riksåklagaren har en intern tillsynsenhet. Angervåg och Ivarsson menar också att visst förekommer det att såväl advokater som åklagare ibland uppträder oprofessionellt men att det kanske också ligger en inbyggd konflikt i de bägge yrkesrollerna som de behöver kunna lösa genom samtal. Däremot så tycker de att i det stora hela så sköter respektive yrkesroller sina jobb på ett bra och professionellt sätt.

”Framförallt har både åklagare och advokater ett ansvar att ge allmänheten en korrekt bild av det utmärkta arbete som utförs dagligen av såväl advokater som åklagare. Låt oss därför nu sansa debatten och föra samtalet i en lugnare och mer konstruktiv ton. Det vinner vi alla på och dessutom är det viktigt för att vi ska behålla allmänhetens förtroende”, avslutar Angervåg och Ivarsson sitt inlägg i debatten, men jag kan inte bestämma mig för om jag ska hålla med eller inte.

När det gäller rättssäkerheten så bör inte samtal om den hållas bakom stängda dörrar. Borta från allmänhetens öron. Fast samtidigt så kanske just en sådan här debatt skadar mer än den öppnar upp ögonen för de problem som finns eftersom det är lätt hänt att man som läsare tänker att det är så här det är bland alla advokater och alla åklagare i hela rättssystemet. Något som jag har svårt att tro, men å andra sidan så ser ju jag bara en liten del av vad som händer i domstolen och har ingen som helst aning om vad som händer bakom kulisserna så att säga. Fast en sak borde väl ändå både Angervåg och Ivarsson tycka är problematiskt och vilja ändra på och det är de långa tiderna för förundersökningar. Om åklagarna själva inte tycker det är några problem så kommer det ju heller inte tillsättas mer pengar från regeringen för att lösa frågan och nog måste väl de bägge herrarna inse hur mycket mänskligt lidande det ligger i att ibland få vänta i år på att förundersökningen ska bli klar? Både för den misstänkte, brottsoffret och eventuella vittnen. Det är också synnerligen rättsosäkert att låta förundersökningarna pågå under så långa tider som de ofta gör idag eftersom minnet hos eventuella vittnen också bleknar med tiden. Likväl som hos den misstänkte och brottsoffret också.