Hon minns inte de över 800 våldtäkterna i kronologisk ordning. Inte heller kan hon detalj redogöra för detaljerna i vart och ett av de hundratals övergrepp hon utsatts för. Domen blir att hon inte är trovärdig.

Mannen inledde ett förhållande med flickan då hon var 10 år. Han var däremot 30 år äldre, alltså i 40-årsåldern. Den 10 mars 2018 förlovade de sig. Flickan var då 12 år. Däremot hävdar mannen att de inte haft något sexuellt umgänge före hennes 15-årsdag, något som flickan däremot inte håller med om utan hon har i polisförhör vittnat om hundratals våldtäkter som hon utsatts för.

Tingsrätten gick på flickans linje och dömde mannen till 12 års fängelse, samt att han skulle betala flickan ett skadestånd på 500 000 kronor. En rimlig summa ur svenska skadeståndsperspektiv, en alldeles för låg summa för någon som blivit berövad stora delar av sin barndom.

Hovrätten gjorde däremot en helt annan bedömning. Flickan var inte trovärdig eftersom hon inte kunde redogöra för 800 våldtäkter i kronologisk ordning. Hon var inte heller trovärdig för att hon inte mindes alla detaljerna i de flera hundra övergreppen hon utsatts för. Att mannen haft ett osunt förhållande med flickan verkade de däremot inte misstro, men då mannen hävdade att de inte haft sex innan flickans 15-årsdag så ansågs han tydligen, trots det framkommit att de varit förlovade sedan flickan var 12 år, mer trovärdig.

Det här är ett slag mot flickan som fått sin barndom förstörd, men det är också ett slag mot alla kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp. Det handlar om hundratals, ibland tusentals, våldtäkter begångna under många år och ändå så anser hovrätten i det här fallet att brottsoffret ska kunna minnas alla detaljer och dessutom i kronologisk ordning. Det är inte ens möjligt skulle jag vilja påstå. För att klara av det behöver offret ha varje enskild våldtäkt dokumenterad och då helst med både bilder och skriftlig dokumentation, men frågan är om inte trovärdigheten skulle ifrågasättas i sådant fall också. Varför man lagt så mycket energi på att samla på sig bevisning?

Flickan är inte trovärdig anser hovrätten, även om det inte var en enig rätt som friade mannen. Däremot anser de tydligen att en man som inleder ett förhållande med ett barn är desto mer trovärdig. Visserligen anser hovrätten att mannens relation med flickan varit osund och allt för nära, men det påverkar ändå inte deras tro om att ett offer borde komma ihåg 800 våldtäkter i detalj och i kronologisk ordning.

Som om inte det hade räckt så får ju naturligtvis inte flickan något skadestånd heller, men däremot så delar JK ut lite mer än 230 000 kronor till mannen som plåster på såren för det han anklagats och nu friats från.

bland finns det inte ord att beskriva vad man känner när man läser om de orättvisor som finns. Hur ska vi någonsin kunna lära våra kommande generationer om vad som är rätt och fel när det titt som tätt dyker upp fall som dessa? Fall där offret aldrig får någon som helst upprättelse, utan istället går gärningspersonen från rättegången både som en fri man och med sin plånbok betydligt mer välfylld än innan.

Den här domen är ett hånskratt mot flickan. Samhället har inte förmått skydda henne mot en man som inte kunde låta henne vara det barn som hon hade rätt till att vara då relationen inleddes. Är det någon som ska ha ett rejält skadestånd så är det flickan som fått sin barndom förstörd, inte mannen som mycket väl visste vad han gav sig in i och utan betänkligheter om flickans låga ålder inledde ett förhållande med henne.