En imam vid Göteborgs största moské jämställer könskorrigering med kvinnlig könsstympning. Beror det på okunskap eller trångsynthet är den första tanken som slår mig?

Det är SVT Nyheter som skriver om händelsen på sin hemsida. Mannen sitter med i interreligiösa rådet i Göteborg som ska arbeta för alla människors lika värde, men frågan är om han verkligen platsar i det rådet med den människosynen? Rådet, vars syfte är att verka för ökad förståelse och respekt i samhället, skulle vid den här tidpunkten uppmärksamma kvinnlig könsstympning, men imamen själv var lite osäker på vilken typ av könsstympning som menades och mailade därför de andra medlemmarna i rådet bland annat följande innehåll.

Men vilken kvinnlig könsstympning pratar Göteborgsstad om? Den som görs i modernismens namn eller den som görs i ”de primitivas kulturs” namn, där borta i ”tredje världen”

Jag tror de menar den kvinnliga könsstympning som förekommer både i tredje världen, men också av flickor som bor i vårt eget land och som könsstympas på kulturella grunder. Den könsstympning som innebär att man utan bedövning eller sterila instrument skär sönder flickors underliv och syr ihop dem så varje dag blir en kamp att kunna kissa eller ha mens. Ingreppen där man antingen vanställer deras underliv eller på något vis skadar dem så de inte ska känna sexuell lust och vilja ha sex med någon olämplig man så de förstör familjens heder. Ingreppet som dödar många oskyldiga flickebarn varje år på grund av komplikationer. Just den kvinnliga könsstympningen är jag ganska säker på att man ville uppmärksamma och det tror jag även imamen visste.  

Varför tillåter annars lagen s.k. sexuell transplantationer som manipulerar både könen ännu värre? Eller menar man att det finns en smart stympning som är ok att ha och en barbarisk stympning som måste bekämpas??”.

Så fortsätter han mailet till medlemmarna i rådet. Det är när man har skygglapparna på som fördomarna frodas, anser jag. Att jämställa könskorrigering och kvinnlig könsstympning går inte. Visserligen är det ingrepp mot underlivet, men två helt olika ingrepp och där man vid könskorrigeringen har patientens samtycke. Det är ju inte direkt så att en läkare på vårdcentralen sitter och bestämmer att en person nog skulle må bättre om hen byter kön, utan det är en lång process innan själva ingreppet. När så själva ingreppet genomförs så är det också under ordnade former på ett sjukhus där kunnig personal genomför korrigeringen. Det följs också upp efteråt och eventuella komplikationer tas omhand vilket gör att dödligheten vid de här ingreppen inte ens går att jämföra med den vid kvinnlig könsstympning. Inte heller de komplikationer som kan uppstå efteråt.

Jag tycker det är synd när människor som har möjligheten att påverka andra inte vill ta till sig kunskap och insikter. Skygglappar skapar fördomar, inte kunskap. Det märks tydligt i hans formulering att han också ser könsstympning som ett fenomen som finns långt bort bland de fattiga i tredje världen och inget som vi här upp i norr någonsin behöver komma i kontakt med. Det räcker med att imamen googlar på ordet så kommer han få riktigt bra information om vad det egentligen innebär och jag lovar att han kommer bli förvånad när han ser vilken spridning det har samt att det är ett kulturellt fenomen och därmed förekommer bland olika religioner. Det står naturligtvis alla fritt att ha sina åsikter, men befinner man sig i en ställning där man också påverkar andra så tycker jag däremot att man ska hålla sig till fakta, inte fördomar.

 

Artikeln finns att läsa på: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/imam-konskorrigering-ar-modern-konsstympning?fbclid=IwAR2FIXQSyhulEAOLW59vB3-XRM9LsZPvu367_F0wj6tIAS4aFZzZCpK2Okc