Håller Sveriges polishögskolor på att utbilda nya generationens Kling och Klang? Det verkar inte bättre om man får tro vad Johan Siverland, lärare vid polishögskolan, berättar om i en artikel i Polistidningen.

Man vill ju gärna tro att det är de absolut bästa som kommer in på polishögskolan eftersom det i snitt bara är 10 % av de sökande som passerar nålsögat vid intagningsproven och går vidare mot en utbildning som lagens långa arm. 90 % håller således inte måttet, men efter att ha läst Siverlands artikel så verkar det som om uttagningsproven inte garanterar att det är de absolut bäst lämpade som kommer in på skolan ändå.

Siverland skriver att det absoluta flertalet är gedigna unga män och kvinnor som han med glädje skulle kunna arbeta med i framtiden, men så finns det en del som ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen, som frågar vilka siffror på körkortet som är personnumret eller de som tycker att det är en lämplig åtgärd att skjuta en berusad man som inte vill lämna ifrån sig flaskan.

Jag kan förstå Siverlands oro för framtidens poliskår när man släpper igenom personer som dessa i intagningsproven eller när man låter fuskande elever gå kvar på utbildningen med endast en varning. Vi behöver förvisso fler poliser, men vi behöver också rätt poliser. Vi behöver poliser som kan vara ett föredöme i samhället. Människor som vi kan lita på och känna oss trygga med. Poliser som skyddar oss och som stävjar brottslighet. Vad vi inte behöver är poliser som, enligt Siverland, har så låg begåvningsnivå att de inte ens får göra värnplikten.

Kanske är inte fler poliser inom så snar tid som möjligt hela lösningen heller, utan kanske behöver man titta på hur hela polismyndigheten ser ut rent organisatoriskt. Blev verkligen omorganisationen 2015 så bra som man lovade att den skulle bli, eller finns det bitar som behöver göras om och förbättras?

Som det ser ut nu verkar det dessvärre inte bättre än att Sveriges polishögskolor håller på att utbilda nya generationens Kling och Klang. Även om dåtidens var en betydligt fredligare variant som förmodligen inte skulle ta till en så drastisk åtgärd som att skjuta ett fyllo som inte vill lämna från sig sin flaska.

Trots att det stora flertalet av de som går på polishögskolorna är högst lämpliga för sitt kommande yrke så räcker det med några få för att förstöra ryktet och förtroendet för en hel yrkeskår. Just den här yrkeskåren är dessutom väldigt viktig ur ett samhällsperspektiv och en del av det rättssamhälle som bär upp hela landet. Jakten på fler poliser får aldrig stå över studenternas lämplighet. Det Siverland skriver här är en varningsklocka som måste tas på största allvar. Kling och Klang har ingen plats inom svensk poliskår. De hör hemma i sagorna.

 

Vilka poliser vill vi ha? – Polistidningen