Människohandel, koppleri och sexköp i religionens namn får aldrig stå över svensk lag.

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, vilket till stor del innebär en hel del fördelar, men det kräver också att myndigheterna aktivt jobbar för att svensk lag står över kultur och sedvänjor och att alla samhällsmedborgare har samma skyldigheter och rättigheter.

Häromdagen sände Uppdrag Granskning ett program om så kallade njutningsäktenskap. Eftersom det enligt islam är förbjudet att ha sex utanför äktenskapet så löser en del muslimska män det genom att gifta sig för en kortare period med den kvinna som de vill ha sex med. Det rör sig om allt från en timma till några månader. Kvinnan får betalt för äktenskapet, vilket man då kallar brudgåva och imamen som viger paret tar ofta ut en avgift han också.

Av 26 församlingsföreträdare som reportrarna från Uppdrag Granskning kontaktade så erbjöd sig 15 att genomföra ett så kallat njutnings äktenskap och endas fyra hävdade att det var olagligt eller oacceptabelt.

Jag såg programmet igår och är därför lite efter alla andra med mitt inlägg. Njutningsäktenskap är inget annat än ren prostitution, församlingsföreträdaren som förrättar vigseln sysslar med koppleri och mannen som betalar för det är en simpel torsk. Dessutom så utgav sig den kvinnliga reportern för att vara i nöd och det här är den hjälp hon får av en religiös ledare. Att prostituera sig!

Att har sex inom äktenskapet är det enda riktiga enligt islam, men jag anser att både männen som köper kvinnorna och de religiösa ledarna som viger dem vid de tillfällen det handlar om njutningssex har en allvarligt missvisande etisk och moralisk kompass som dessutom får dem att begå en, i svensk lag, olaglig handling. Det råder inte heller några tvivel om att oavsett hur man tolkar sin heliga skrift, då det finns de som säger att njutningsäktenskap har stöd i Koranen, så är det lagen som står över. Alltid och det för att vi ska kunna leva i ett så rättssäkert, tryggt och jämlikt samhälle som möjligt.

Att dessa församlingar dessutom har fått ta del av statsbidrag gör mig än mer arg. Mina skattepengar har gått till att finansiera sexköp och koppleri. De har förmodligen gått till en hel del annat också och förmodligen bra saker, men det överskuggas ändå av att flera av de här bidragstagande församlingarna har religiösa ledare som sysslar med ren människohandel.

Att leva i ett mångkulturellt samhälle kräver hänsyn och respekt till varandras kulturer, men aldrig att kulturen får stå över mänskliga rättigheter och svensk lag!