För ett tag sedan frågade en läsare vilka åtgärder brottsoffren behöver. Vad politikerna kan göra för att förbättra deras situation. Nu är det här en blogg och det finns inte plats för en hel roman, men jag ska försöka lista några punkter här utifrån min erfarenhet jag fått i mitt arbete med brottsdrabbade.

 1. Målsägandebiträde under hela rättsprocessen. Även när målet överklagas och även om man inte själv hörs i de högre rätterna.
 2. En självklar rätt till psykologhjälp. Har man utsatts för brott ska man inte själv behöva jaga rätt på hjälp och därefter vänta på en tid. Inrätta kriscentrum dit man kan vända sig och få hjälp på en gång. De ideella organisationernas hjälp och stöd är bra, men de kan inte ersätta den professionella hjälpen utan ska endast ses som ett komplement till den.
 3. Rättsväsendet har generellt en låg kunskap om personer med olika neuropsykiatriska sjukdomar och jag har sett att dessa personer ibland inte får ett bra bemötande. Utbilda alla inom rättsväsendet om detta, men utbilda några lite extra så man kan möta dessa personer på ett professionellt sätt. Idag är deras rättssäkerhet hotad då det helt hänger på vilken kunskap och erfarenhet personerna de möter inom rättsväsendet har om just deras sjukdomar.
 4. Sluta att snåla med kontaktförbuden. Vi har sett så många exempel på då man ansökt om kontaktförbud, fått avslag och sedan en tid efter har brottsoffrets utsatt för våld och hot. Inte för att kontaktförbuden hjälper i alla fall, men det är ändå en markering som kan få en del gärningspersoner att hålla sig borta från sitt offer.
 5. Var lika noga med att tänka på den brottsdrabbades integritet som den misstänktes. När någon är misstänkt för ett grovt brott mot någon annan är det inte rimligt att offret och ibland även dennes barn ska hållas gömd på olika boenden. Utgör man en fara för någon så bör man inte heller vistas fritt i samhället. Ibland drar förundersökningarna ut på tiden, ibland kan det ta år innan man kommer till rättegång eller till beslut om att förundersökningen läggs ner. Det är inte ok att man då ska gömmas från gärningspersonen, medan hen lever fritt i samhället.
 6. Fler skyddade boenden. Det är inte bara kvinnor som behöver skyddade boenden, även om de är i majoritet. Vi behöver öka stödinsatserna för män som utsätts för våld i relation och även öka informationen. Det är fortfarande väldigt skambelagt för många män att söka hjälp för den här typen av brott och många tabun behöver därför brytas.
 7. Att bli utsatt för brott innebär också för många att ekonomin inte håller. Kanske blir man sjukskriven, ibland tvingas man flytta till en annan ort, andra tvingas lämna sina hem och jobb. Det finns så många scenarion där ekonomin går i krasch och där man tvingas gå från ett tämligen bekymmersfritt ekonomiskt liv till ett liv i ren fattigdom. Det är jobbigt nog att utsättas för brott, att då också behöva leva på existensminimum är ytterligare en enorm påfrestning. Brottsdrabbade på flykt behöver bättre ekonomisk hjälp på olika plan. Kanske behöver man hjälp från Försäkringskassan eller Försörjningsstöd, men ibland kan det faktiskt vara så att man behöver hjälp att få tag i sina egna tillgångar. Hjälpen behöver därför vara flexibel.
 8. Skynda på förundersökningarna. Det är inte ok att man som brottsdrabbad ska behöva vänta i år på att de brott man utsatts för ska utredas. Det kan dessvärre handla om mycket grova brott dessutom.
 9. Höj skadestånden. Idag får man som brottsdrabbad nästan löjligt låga skadestånd för en del grova brott. Vi har vant oss vid den här ersättningsnivån, men funderar man på vad skadeståndet ska räcka till så kommer man inte långt.
 10. Går man dessutom på försörjningsstöd så finns det ingen ordentlig riktlinje som säger att man får behålla skadeståndet själv, utan det ses som en inkomst. Då har man ju ingen möjlighet att kunna täcka upp för de kostnader man haft och har, eller skaffa sig den hjälp eller hjälpmedel man behöver. Det är olika från kommun till kommun hur man bedömer det. Ändra lagen så alla har rätt att behålla sitt skadestånd.
 11. Ta bort mängdrabatten för gärningspersonerna. Har man begått brott ska man dömas för dem, oavsett hur många det är eller hur lång tid man kommer att få spendera i domstolen. När brott sållas bort så försvinner också brottsoffrets möjlighet att begära skadestånd. Visserligen kan man stämma gärningspersonen på beloppet, men få gör det med tanke på att det ju inte finns någon dom och det kostar dessutom både en massa energi och pengar.
 12. Hjälp att hitta ny bostad i de fall man behöver. En del brottsoffer jag möter bor på skyddade boenden, har fått lämna sina jobb och det psykiska och ibland även fysiska måendet är i botten. Att då försöka hitta en bostad är inte lätt. Inget jobb, ingen inkomst och ofta en självkänsla som är körd i botten. Det behöver ligga på kommunens ansvar att hjälpa dem att hitta en lämplig bostad i ett bra bostadsområde där de kan leva så säkert som möjligt.

Det här är bara några av alla punkter som behöver införas för att förbättra brottsdrabbades situation. Kort sagt så kommer man långt om man bara tänker att de drabbade ska ha samma möjligheter till stöd och rehabilitering som gärningspersonerna. Att de brottsdrabbades integritet är lika viktig som gärningspersonernas och att även de utsatta måste få kosta och ta plats.