Hej Morgan Johansson

Hur tycker du att det har gått med regeringens plan att bekämpa våld mot kvinnor? Ni lovade en hel del förra våren i samband med det åtgärdsprogram ni la fram, men det verkar inte haft någon effekt eftersom ännu fler kvinnor har mist livet sedan dess.

”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våldet ska förebyggas och de män som begår brott mot kvinnor ska straffas.”

Så skrev ni i juni förra året, men det verkar som om det mest var tomma löften eftersom ännu fler kvinnor dödats. 2021 dödades 15 kvinnor av en man som de hade eller hade haft en nära relation till. I år hade 15 kvinnor hunnit sätta livet till redan innan april månad var slut.

Om Sverige ska leva upp till att vara ett av världens mest jämställda länder så kan inte kvinnor offras på det här viset. Regeringen har ett ansvar för alla sina medborgare och hur länge till tänker du och dina partikamrater låta det här våldet fortsätta?

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra sa ni förra sommaren. Det förstår alla att det inte kan upphöra på en gång, men istället för att se en minskning så har det istället skett en ökning. Redan under årets första fyra månader hade lika många kvinnor som på hela förra året mördats. Det finns kunskap och krafter som jobbar med de här våldsutsatta kvinnorna, men det som oftast saknas är ekonomi. När ska våldsutsatta kvinnors liv få kosta och vad krävs för att man från regeringens sida ska se en ekonomisk vinning i att rädda även deras liv?

De män som begår brott mot kvinnor ska straffas, skrev ni också. Här skulle jag kunna fylla flera A4-sidor med synpunkter, men jag ska försöka hålla mig kort. För det första, polisen har inte resurser och ibland inte heller kompetensen att utreda den här typen av våld. Det måste ske en förändring gällande brott mot kvinnor över lag och det måste finnas både kompetens och vilja att utreda alla typer av ”kvinnobrott”. Utan den kunskapen, kompetensen och viljan så kommer gärningsmän fortsätta att gå fria.

Många av de nu döda kvinnorna har tidigare varit i kontakt med polisen, men av olika anledningar så har deras anmälningar lagts ner. Varför är den stora frågan och också det som man från rättsväsendet kan lära sig något av. Anledningarna är förstås olika, men i många fall handlar det om rädsla. Förundersökningar som drar ut på tiden, för dåligt skydd, rädsla för gärningsmannen med mera.

Dessutom behöver man från regeringens håll också titta på hur man idag dömer i vårdnadstvister. 10 % av barnen har vid något tillfälle bevittnat våld i hemmet, 5 % gör det ofta. Många av dessa barn utsätts dessutom själva för våld. Med stöd av forskning och lite sunt förnuft så förstår man att de här barnen inte mår bra och att många av dem inte vill vara ensamma med den våldsutövande föräldern. Trots det så dömer många domstolar till umgänge och inte allt för sällan till gemensam vårdnad. Ingen vuxen skulle vilja ha ett schemalagt umgänge med sin gärningsperson, men eftersom de är barn så ska de tvingas till det, även om de lever med skyddade personuppgifter på grund av den förälder som domstolen bedömer vara oumbärlig i barnet liv. Det är kanske inte så konstigt om kvinnan inte våga lämna en våldsam man om hennes barn ska tvingas vara ensam med honom. Hellre stannar hon kvar och skyddar sina barn, än att hon lämnar dem i en miljö som är farlig för dem.

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att de som utövar våld ska lagföras är tyvärr inget annat än tomma ord för regeringen verkar det som. Så länge man inte kan se helhetsbilden så kommer våldet att fortsätta och det jag tog upp här är bara en liten, liten del av allt som behöver förändras för att kvinnor ska kunna lämna våldsamma män på ett säkert sätt.

Eftersom jag följt dig i media under rätt många år nu, Morgan Johansson, så vet jag ju att du inte är mycket för att erkänna fel eller ta till dig av andras erfarenheter, men det kan ju vara så att jag fått en felaktig bild av dig och då ber jag om ursäkt på förhand. Visserligen är det ju valrörelse, men om du har en stund över så får du gärna slå en signal så kan vi diskutera det här ämnet lite mer ingående. Jag har många års erfarenhet både genom mitt yrke och på ett mer personligt plan så jag lovar att jag kommer kunna tillföra en hel del.