Varför hålls det inga manifestationer för alla gamla som dött i covid-19? Varför hålls det inga demonstrationer för att berätta att deras liv också är värdefulla, men fått offrats på ett mycket tveksamt sätt?

Varför har vi inga offentliga ljuständningar för dessa offer? Varför har inte regeringen gått ut och bett de få överlevarna och offrens anhöriga om ursäkt för det de utsatts för? Varför verkar det som att deras liv och smärtsamma död inte räknas?

Varje gång jag skrivit ett inlägg om hur våra gamla offrats i pandemins kölvatten så har jag försökt att marknadsföra det på Facebook, men inläggen nekas konsekvent. Varför kan man undra? Vad är det för censur vi har i landet egentligen då man inte får tycka till om vissa ämnen? Följdfrågan blir ju naturligt om det är fler som stoppats att få tycka till i ämnet angående hur de äldre behandlats på äldreboendena runt om landet när de insjuknat i covid-19. Är det därför det varit så tyst kring just detta och är det därför regeringen inte behövt stå till svars för de tusentals människor som mer eller mindre avlivats på äldreboendena det här året?

Inte heller tidningarna har tyckt att det varit någon stor nyhet att ta upp. En och annan artikel, men sen har det varit tyst. Hur kan man vara tyst om något sådant? Hur kan man förminska det faktum att människor nekas vård och istället sätts in på palliativ vård vid insjuknandet. Detta utan att ens ha träffat någon läkare i många fall. Jag skrev i ett annat inlägg om en väninna vars anhörig redan hade mediciner ordinerade för palliativ vård om hon skulle insjukna i covid-19. Smidigt för läkaren möjligtvis, då hen slipper riskera sin egen hälsa genom ett besök, men är det verkligen lagligt att ordinera döden för någon ens innan de blivit sjuka?

Döden de gamla mött är också ohygglig. Covid-19 ger bland annat andningssvårigheter och de mediciner som sätts in vid palliativ vård är andningshämmande. De har med andra ord hjälpt till att kväva de gamla till döds. Ångesten har man också försökt medicinera bort, men kan man verkligen medicinera bort den dödsångest som en långsam kvävningsdöd måste ge? Jag tvivlar på det.

Sist jag läste något om äldre som avlidit, eller ska man säga avlivats, i covid-19 var att man börjat fundera på att många av de äldre som har gått bort avlidit av andra orsaker än covid-19. Kanske de har, men undersöktes de vid insjuknandet så man vet det? I mina ögon är det en ynklig ursäkt till att inte behöva ta tag i det landets äldre utsatts för under hela våren. Stå åtminstone upp för vad som hänt och se till att det inte fortsätter.

Regeringen har fått både ris och ros för hur de hanterat den här pandemin, men när det kommer till hur våra gamla har ordinerats att dö istället för att få behandling så har de misslyckats katastrofalt. När de sen inte ens har så mycket heder i sig att de kan erkänna det eller ens be alla berörda om ursäkt så har de sjunkit så lågt man bara kan komma i mina ögon. Alla liv ska vara lika mycket värda, men någonstans under den här pandemin frångick vi den mest grundläggande principen för mänskliga rättigheter. Något som en regeringen egentligen inte ska ha befogenheter till att göra, men som de nu tog sig rätten till genom att inte vilja se hur de gamla fick sätta livet till på äldreboendena.